top of page

סודה סטרים

חברה למכשירי סודה ביתיים

הפקה מסחרית לחברת "סודה סטרים"

"סודה סטרים" היא חברה המייצרת מכשירי סודה ביתיים. לדוגמנית נבחרו לוקים אוונגרדיים במטרה להדגיש את יחודיות החברה ולקוחותיה. 

bottom of page