top of page

מיקס טרנדים

הפקת אופנה לאתר "Fashion Israel"

הלבוש בהפקת אופנה זו הינו שילוב של שני טרנדים. טרנד שנות השבעים שולב עם הטרנד האתני וביחד הם יוצרים קומבינציה מעניינת של סיגנונות המעשירים אחד את השני.

bottom of page